MISSA INTE BLACK WEEKS PÅ skittfiske.se
Information inför finalen

Nr till tävlingsledning: 0708102722
eller 0708293163

OBS! Längst ned på denna sidan finner ni info om ett grund som ej är utmarkerat!

Senast uppdaterad 27/10 kl 20.00 (Med reservation för ändringar.)

Finalen  i samarbete med Östra Silen FVO Sommarvik.se 

KÄRA FINALISTER VARMT VÄLKOMNA TILL
SJÖN ÖSTRA SILEN & FINALEN 2022

Plats: Värmlands län och Västra Götalands län / Årjäng och Bengtsfors kommun.

Läs mer om sjön på Ifiske.se

Obs! Glöm inte läsa finalreglerna längre ner på denna sidan.


 • Tävlingsledningen bor på Sommarvik camping nära Årjäng som ger 10% rabatt med koden THEBIG5.  Boka via 0573 120 60
  PROGRAM FÖR FINALEN I HÖSTBORREN 2022
  Start & målgång i Signebyns båthamn, nordvästra delen av sjön Östra silen. 
  Här finns bra asfalterad ramp för sjösättning (vi står för slipavgiften).
  Hitta till hamnen / rampen via denna kartan


  Rutin på morgonen:
  1. Rampa i er båt och lägg till i hamnen 
  2. Kaptensmöte där ni hämtar mätbrädan (en mätbräda per team)
  3. Livewell/båt- kontroll vid bryggan  (innan eller efter kaptensmötet)
  4. Kör ut båten i sjön efter kontrollen och vänta i anknytning till bryggorna (ej fiska)
  5. På vår signal går starten


  Lördag 29 oktober

  07.20 Kaptensmöte, upphämtning av mätbräda (kontroll av fiskekort och flytplagg/flytväst)

  08.00 Finaldag 1 startar, gemensam start i vattnet (om man har båt) man får ej rampa upp

  16.00 Finaldag 1 slutar & sista fisk rapporteras in

  16.30 Ska alla team vara tillbaka med mätbräda (sen ankomst = dagens fångster stryks) även sista chans att anmäla avvikelse i rapporteringen.

  19:00 AFTERFISH (mer info kommer)

  Söndag 30 oktober

  07.20 Kaptensmöte, upphämtning av mätbräda (kontroll av fiskekort och flytplagg/flytväst)

  08.00 Finaldag 2 startar, gemensam start i vattnet (om man har båt) man får ej rampa upp

  11.30 Resultatlistan mörkas

  14.00 Finaldag 2 slutar & sista fisk rapporteras in

  14.30 Ska alla team vara tillbaka med mätbräda (sen ankomst = dagens fångster stryks) även sista chans att anmäla avvikelse i rapporteringen.

  14.45 Prisutdelning 


  REGLER

  • Dokumentation sker med finalmätbrädan, ingen annan. Varje team får en mätbräda.
  • Det är dom 5 längsta abborrarna som vinner (THEBIG5, SÅKLART) minimum 30cm.
  • Vid samma BIG5 vinner längsta borren (kan avgöras på mm) är största lika mäter vi nästa osv så regga fler än 5 fiskar om ni får.
  • Endast ett aktivt spö per deltagare (fler får såklart vara riggade i båten).
  • Endast konstgjorda beten (levande/dött bete, mete samt trolling ej tillåtet).
  • Återfångst ej tillåtet inom teamet.
  • Avstånd mellan båtarna: Två kastlängder (minst 50m). Respektera varandra och blocka ej vikar där det finns plats för fler.
  • Samtliga tävlande ska oavbrutet bära flytväst, flytoverall, flytunderställ eller annat flytplagg från det båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn. Dolda flytplagg ska tävlingsledningen ha information om. 
  • Gällande sjöregler och hastighetsregler skall alltid följas.
  • Fiskekort är ett måste, köpes via Ifiske.se där finns även info om sjöns regler.
  • Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledning ske snarast (0708102722)
  • När som helst kan tävlingsledningen ringa och be om screenshot på plotter/google maps..
  • Man får bara fiska i finalvattnet, inga andra vatten.
  • Det är en båt per team som gäller (kayak och flytring är såklart undantag).
  • Alla båtar startar gemensamt i vattnet. Det är ej ok att traila upp båten efter start innan dagen är över.
  • Måste man dock avsluta dagen tidigare meddelar man tävlingsledningen om detta INNAN man trailar upp och resultatet låses vid samma klockslag.
  • Har man ingen båt får man fiska från land, flytring, kajak osv.
  • Landstigning från båt/flytande färdmedel måste godkännas av tävlingsledningen ring 0708102722.
  • ​Alla deltagare ska vara nyktra under tävlingen. 
  • Dödmansgrepp är ett måste på de motorer som har detta, teamet är ansvarigt för att detta fungerar som det ska.
  • Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen, detta innefattar även 3:e part.
  • Rekfiske är tillåtet, även under fredagen då folk åker långväga.
  • Vid sen ankomst efter dagens slut stryks dagens fiskar.
  • Vid sen ankomst till kaptensmötet/starten kontrolleras båten vid ankomst innan teamet får starta.
  • Om deltagare/team medvetet bryter mot reglerna kan tävlingsledningen enhälligt besluta om diskvalificering.
  • Om misstänkt fusk  skulle ske under tävlingen ska detta omgående rapporteras till tävlingsledningen, det misstänka fusket ska dokumenteras med foto/film för att vi ska kunna ta ställning. Detta ska ske INNAN prisutdelningen äger rum.
  • Genom att delta godkänner teamen våra regler.


  RAPPORTERING
  Dokumentation av fisk sker tillsammans med teamets startnummer och mätbrädan ni får vid kaptensmötet. Minimilängd för godkänd abborre är 30 centimeter. Det är viktigt att bilderna är TYDLIGA. Det finns ingen röd yta överst på mätbrädan som är gjord i hårt material och inte går att vika.

  1. Ni måste rapportera en bild med mätbrädan och en bild där ni poserar med abborren.
  Vi måste också kunna se en stor del utav fiskens täckning för att kunna avgöra återfångst. 

  Vi rekommenderar att man inte rör fisken alls vid fotografering. 

  Om det inte är möjligt så använd så få fingrar som möjligt (max en hand) för att hålla fisken på plats under fotografering. Huvud, mun och gällock är alltid förbjudet område. Detta är för fisken bästa och för att undvika att man drar, trycker och sliter i fisken för att tjäna längd. Stjärtfenan får försiktigt tryckas ihop utan att skada fisken. 

  2. Abborrarna ska alltid rapporteras in i hela centimeter som avrundas neråt. Visar mätdekalen 35,9 så ska fisken rapporteras in på 35 cm.

  3. Tänk på att samma fisk bara får rapporteras in en gång per team. Återfångst raderas. 

  4. Fisken måste ligga med käkpartiet/huvudet mot nollan/stoppet på mätbrädan och buken måste vara neråt på mätbrädan Huvudet ska alltså alltid mätas mot nollan och fiskens buk ska peka neråt. Detta är för att undvika fusk och för att alltid samma sida av fisken ska fotograferas så man inte kan rapportera in samma fisk två gånger. Vidrör munnen inte stoppet drar vi av X antal cm.

  5. Hela abborren måste synas och även den bit av dekalen som behövs för att avgöra längden. Är abborren 30cm räcker det alltså att lite mer än 30cm av dekalen syns. 

  6. Bilden ska tas rakt ovanför stoppet (inte snett från höger tex) bilder tagna i tvivelaktig vinkel kommer nekas eller få avdrag.

  7. All fisk ska hanteras varsamt och återutsättas 

  Övrigt:
  Man får såklart rampa i var man vill i sjön
  Thebig5.se förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk i marknadsföring. 
  Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador som kan drabba deltagarna under tävlingen.  Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.   Notera att resultatet är temporärt fram tills en tävlingsjury har gått igenom det efter tävlingens slutdatum.
  Ev vinstskatt betalas av vinnarna (ej av arrangör), det är upp till vinnarna att kontakta och hantera vinstskatt med Skatteverket.
  Rekfiske är tillåtet, även under fredagen då folk åker långväga.

  Med reservation för ändringar.

  Se upp för grund!

Bli medlem du med